TeMaS Telefon Maliyetlendirme Sistemi

Kurum ve işletmelerde yapılan harici telefon görüşmelerinin zekice tasarlanmış bir otomasyon sistemi tarafından yönetilmesi ve ücretlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.TeMaS Kişiye Özel Şifreli Telefon Maliyetlendirme Sistemi Otomasyonu kuruluşların telefon muhasebesini tutan, işletme maliyetini azaltan, kacak görüşmeleri önleyen, kullanışlı ve modern bir iletişim çözümüdür.

Çağrı Kayıt Özellikleri :
• Santral üzerinden yapılan telefon görüşmeleri ile ilgili bilgileri ve görüşme ücretini kaydeder. Dilediğiniz zaman alacağınız raporlarla kişilerin, departmanların, ve tüm organizasyonunuzun telefon giderlerini takip etmenize ve maliyet muhabesine yardımcı olur.
• Kişilerin yaptığı görüşmelerin ücretini tahsil etme imkanı tanır.
Görüşme ücretlerinin tahsil edilmesi zorunlu olan yerlerde yapılan harici aramaları kaydetmek için operatör kullanılması zorunluğunu ortadan kaldırır.
• Görüşmeleri telefon numarası ya da çıkış kodu, şifre, özel hesap kodu numarası gibi numaralara göre de ücretlendirebilir.
• Görüşmeleri şehir içi, şehirler arası, milletler arası ve iş görüşmesi şeklinde tasnif ederek ve görüşme ücretleri ile birlikte sürelerini de raporlar.
• Lüzumsuz, gereğinden uzun yapılan görüşmeleri kontrol etmenizi sağlar.
• Mevcut trunkları ayrı ayrı takip edip ücretlendirebilir.
• İş görüşmesi ve özel görüşmeleri ayrı ayrı ücretlendirebilmek için çeşitli yöntemler sunar.

• Gireceğiniz iş telefonları ile yapılan iş görüşmeleri hakkında bilgi almanızı sağlar (Bu numaraların kimler tarafından kaç defa arandığı, görüşmelerin ne kadar sürdüğü gibi)

• Çeşitli raporlardan elde edilen bilgileri değerlendirerek pazarlama, teknik destek, müşteri temsilciliği gibi faaliyetler hakkında istatistiki bilgi elde etmenizi sağlar.
• Kurum ve işletmelerde yapılan harici telefon görüşmelerinin zekice tasarlanmış bir otomasyon sistemi tarafından yönetilmesi ve ücretlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
• TeMaSŞifreli Telefon Otomasyonu kuruluşların telefon muhasebesini tutan, işletme maliyetini azaltan, kacak görüşmeleri önleyen, kullanışlı ve modern bir iletişim çözümüdür.
• TeMaSsistemi ile kaçak aramalar önlenir.
• Mevcut Santral Sisteminin özelliklerini arttırarak Sisteme Katma Değer katar.
• Çok kullanıcılı ve esnek yapısı ile en akılcı şifreli otomasyon çözümüdür.
Avantajları :
• Personel yükünü azaltır
Operatör yükünü azaltır: Harici telefonların operatörler tarafından bağlandığı yerlerde operatör ihtiyacını azaltır.
Muhasebeci yükünü azaltır : Detaylı telefon muhasebesi tutarak muhasebeci yükünü azaltır. Haftalık,aylık, kişi bazında, departman bazında, numaraya göre çok çeşitli raporlar alabilir.
Yöneticilere Zaman Kazandırır: Detaylı raporlarıyla karar mekanizmalarına istatiksel bilgi sağlayarak zaman kazandırır.

• Kaçak Aramaları Önler
Kullanıcılara 4 haneli kullanıcı kodu ve şifresi verilir.
Tüm telefonlardan harici erişim yapılmak istendiğinde TEMASkullanıcı kodu ve şifre sorar. Şifresi olmayan kişiler kesinlikle arama yapamaz.
Kullanıcılar diledikleri zaman şifrelerini telefon tuşlarıyla kendileri değiştirebilir.

• Sisteme Değer Katar
Mevcut santral sisteminde değişiklik gerektirmeden özelliklerini arttırır.
Yeni santral yatırımı gerektirmeden sisteme katma değer katar.
Personel giderlerini azaltarak ve kaçak telefon görüşmelerini önleyerek kısa sürede kendini amorti eder. Mevcut sistemi modernize ederek kurum prestijini arttırır.

• Esnek Kullanım Sağlar
Bir telefonun birden fazla kişi tarafından kullanıldığı yerlerde kişilere ayrı ayrı ücretlendirme problemlerini ortadan kaldırır.
Santarale bağlı bütün dahili telefonlar, herkes tarafından kullanılabilir ve kendi adlarına ücretlendirilebilir.
Personellerin iş ve özel aramaları birbirlerinden otomatik olarak ayrılır ve ücretlendirilir.

Kullanım Alanları:
Kamu Kurumları, Üniversiteler, Hastahaneler, Fabrikalar
Öğrenci Yurtları, Kamu Misafirhaneleri
Oteller, Tatil Köyleri, Ordu Evleri
Orta - Büyük ölçekli tüm kurum ve işletmeler

Otomasyon Donanımı:
Standart bilgisayar Sistemi,
4,8, 12, 16, 20 veya 24 kanallı Ücretlendirme Kartları
TeMaS Uygulama Yazılımı
Windows’XX İşletim Sistemi
Yazıcı