HOS Hastane Otomasyon Sistemi

HOS kısaca şu modülleri içerir,

Hasta Kayıt-Kabul (ve buna Entegre edilmiş Telefonla Randevu Sistemi TRS)

Sağlık Modülleri (Hasta Takip,Yatan Hasta İşlemleri, Karantina, Ameliyathane, Sağlık Kurulları,Acil Servis)

Tam otomatik Labaratuvar Bilgi Sistemi (LIS)

Eczane Sistemi

Hastane İdari Modülleri (Muhasebe,Personel,Tahakkuk,Ayniyat,Satınalma,Demirbaş, Hastalık Servisi İşlemleri, vs.)


HOS sistem özeti

-Bu yapıyla, hastanın her türlü idari ve sağlık bilgilerine anında ON-LINE erişilebilecektir
-Hastanın aktif sigortalığı kontrol edilecektir.
-İlaç kullanım bilgileri anında sistem tarafından kontrol edilecektir.Böylece ilaç kullanımında kurumun uğradığı zararlar en aza indirgenecektir.
-Hastanın hertürlü kritik sağlık bilgisi, üzerine işlenecek ve istendiği zaman anında görülebilecektir.
-Tam Entegre çalışan sağlık ve laboratuvar sistemi , sayesinde kuyruklar ve yığılmalar en aza indirgenecektir.
-Barkod sistemi ile çalışan Laoratuvar Modülü (LBS), işlem hızını maximuma çıkarırken, sağlık sistemini de çağdaş bir görünüme kavuşturacaktır.
-Böylece isteğe bağlı olarak akıllı Kart uygulamasının altyapısı oluşturulmuş durumdadır.


HOS hedefler
-Hasta bilgilerinin anında kaydı ve görüntülenmesi,
-Kaynakların ortak olarak kullanılması (Oto Analizörler),
-Kuyrukların ve zaman kaybının azaltılması,
-Kullanıcının bilgiye hızlı ve sağlıklı bir şekilde erişimi,
-Hastalık seyrinin her aşamasının izlenmesi,