Kalite Politikası
Kalite politikasının temeli toplam kalite yönetim yaklaşımına dayanır. Her yıl tekrarlanan öz değerlendirme süreci sonunda ortaya çıkan iyileşmeye açık alanlar önceliklendirilir, iyileştirme planları yapılır ve uygulamalar hayata geçirilir. Hedefe ulaşılmadığı durumlarda hedef gözden geçirilir.

Planlama
Hizmetlerimizin müşteriye ulaştırılmasını sağlayan iş süreçleri şirketin sahip olduğu ürünlerdir. Süreçlerimiz içinde yer alan bazı ürünlerin (donanım, sistem yazılımı, vb) kalitesine doğrudan katkımız yoktur. Bu ürünlerin kalitesi üretici firmaların sorumluluğunda olup, müşteriden aldığımız geri beslemelerin iş ortaklarına ve tedarikçilere iletilmesi ile iyileştirmeleri sürecine katkıda bulunulur.

İş Yapısı
Müşteriye sunulacak hizmetin tanımı teklif dokümanında açıklanır, siparişe dönüşmesi halinde sözleşmede yer alır. Geniş kapsamlı ve uzun süreli hizmetler de müşteriye sunulan proje planı ile ara ve son ürünler ve bunların zamanlamaları açıklanır. Proje planı, kalite ve risk planı ile desteklenir.