Tasarım ve Geliştirme
Yazılım geliştirme, network tasarım ve PC üretim gibi faaliyetler tasarım yeteneği gerektiren faaliyetlerdir.

Yazılım geliştirme sürecinin ürünü olan uygulama yazılımları, paket program mantığından farklı olup müşteriye özel geliştirilmektedir.

Tasarım faaliyetleri için girdiler, çıktılar ve sorumlular ilgili süreçlerlerde ve iş tanımlarında yer almaktadır.

Tasarım belirli aşamalarda gözden geçirilir, ileri aşamalarda çıkabilecek problemler öngörülmeye çalışılır, gerekli düzeltmeler yapılır. Tasarım çıktıları girdiler aracılığı ile doğrulanır. Müşteriye teslim edilmeden önce geçerlilik denetlenir. Uygun durumlarda teslim işleminden sonra müşteri ile birlikte geçerlilik çalışması yapılabilir.

Gerekli durumlarda müşterinin isteklerini etkilemeyecek tasarım değişiklikleri yapılabilir. Bu değişiklikler ürüne yansıtılmadan önce gözden geçirilir, doğrulanır ve geçerlilik denetimi yapılır. Değişiklik kayıtları proje planı, ürün özellikleri güvenli ortamlarda saklanır.

Tasarım ve geliştirme çalışmalarının gözden geçirme, doğrulama, geçerleme ve değişiklik ile ilgili kayıtları ilgili bölümde elektronik ortamda saklanır.