e-satış


-
Alçak/Orta/Yüksek Gerilim Enerji Dağıtım Sistemleri ve Panoları
-
Kompanzasyon Sistemleri ve Çözümleri
-
Kesintisiz Güç Kaynağı
-
Jeneratör
-
Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri 
-
Bina Otomasyon Sistemleri; Altyapı-Kontrol ve İzleme 
-
Aydınlatma Armatürleri ve Kumanda Sistemi
 
-
Etüd-Öneri fizibilite raporu-Hazırlanacak projenin esaslarına ilişkin teknik ve ekonomik hesap ve zorunlu nedenlerin rapor ve açıklamaları.
Fayda, kuruluş ve işletme maliyetleri analizi.
   
-
Firmamız herhangi bir ürünün imalatçısı değildir . Tasarımlarımızı ,malzeme seçimini, sadece proje gereklerine uygun kalitede fakat en
rekabetçi ürünlerle yapabiliriz. En ekonomik çözüm, farklı markalarla kalite, maliyet ve teslim süresi olarak en avantajlı ürünü tespit edebilmektir.
Burada önemli olan kendi içinde bütünlüğü olan malzeme veya hizmetleri tespit ederek tek bir marka kullanmaktır, sistemi oluşturan
farklı bölümler biri birinden ayrı, bağımsız tasarlanabilir, bu yapıda tasarlanan projelerde hemen her zaman büyük avantajlar sağlanabilir.
   
-
Müşteri katılımının sağlanması
Kendi bünyesinde işin yapımı ile ilgili belirli ölçüde teknik, idari, lojistik imkanları olan müşterilerimizin
proje kapsamındaki işlerin ve satın almaların bir kısmının veya tamamının doğrudan kendilerince yapılması da mümkündür. Bu işlem sırasında firmamız
gereken her türlü danışmanlık görevini üstlenebilir. Böyle bir uygulama müşterimiz açısından toplam maliyetin düşürülmesi imkanlarını da sağlayabilir.
   
-
Ön proje
Tesisin/işletmenin yapım aşamalarını, malzeme, imalat, montaj detaylarını da gösteren şema, plan, resimler, hesaplar ve raporlardan oluşan çalışma.
   
-
Uygulama projesi
Kesinleşmiş esaslara göre, kullanılacak marka, tip, modeli belirli malzeme cihaz ve sistemlerin yerleşim, ölçü, bağlantı, blok tek hat ve açık şemaları,
işleyiş ve diğer fonksiyonlarını gösteren çizim, detay resim, hesap keşif ve metraj, şartnameleri içeren çalışma.
   
-
UYGULAMA ALANLARI
İş ve Alışveriş merkezleri
Genel müdürlük binaları
Fabrikalar
Konutlar ve çok katlı binalar
Ofis, Mağaza, Banka şubeleri
Ve diğer nitelikli yapılar
 
   


T.C.M.B Döviz Kurları
 
 

   
   
Telsiz telefon santral ses kayıtları obot operatör sesli posta ses kayıt sistemi ivr sistemleri yazılım ve mühendislik hizmetleri 112 acil servis ses kayıt ve call center Audiorec Avrec tasarım ve geliştirme yazılım geliştirme hizmetleri danışmanlık ve iç geliştirme hizmetleri VMS sesli yanıt posta sistemi , temas telefon maliyetlendirme sitemi